Българският парламент прие да се издава стартъп виза за високотехнологични компании от страни извън ЕС, които искат да започнат бизнес у нас. Очакванията с...
До края на месец февруари е срокът, в който фирмите трябва да подадат декларации по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ. Едната декларация е за доходите изплатени по труд...
Фирмите в България вече ще могат да подават годишна данъчна декларация за предходната година до 30 юни. Данъчната кампания ще започва на 1 март. Авансовите вноски за корпоратив...
На 19 ноември се проведе поредната годишна среща на Паркър Ръсел Интернешънъл. Поради пандемията от Ковид 19 срещата се проведе онлайн. Всеки от членовете сподели какви са пред...
Банка ДСК вече облага влогове на фирми над 200 000 лева с 1% годишно, което на практика е отрицателна лихва. За суми до 200 000 лева удържа фиксирани такси при нулева...
Промяната в името на нашата компания е в следствие промяна в името на международната верига, в която ние членуваме, която вече се казва Паркър Ръсел Интернешънъл. Във всички о...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис