Работни заплати и социално осигуряване

- Изготвяне на ведомости за заплати, социални осигуровки и ДОД, изготвяне на хонорарни листа, изчисляване на възнаграждения на съдружници и управители, изготвяне на съответните платежни документи във връзка със социалното осигуряване
- Изготвяне и подаване на справки и декларации свързани със социалното осигуряване
- Месечно подаване на опис с болнични листове в НОИ
- Изготвяне на документи свързани с пенсиониране, справки за банкови кредити и други документи необходими на персонала

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис