Вече 10% от професиите позволяват автоматизация. Прогнозата на The Boston Consulting Group е, че към 2025г. този дял ще достигне 23%. В Австралия вече работи машина, която реди по 1000 тухли на ча...

Андиел Паркър Рандал ООД получи сертификата "Коректна фирма" от Изследователски център на клиентските мнения. Проучването е представително и е финансирано по програма на Е...

Данните са за последното тримесечие на 2014 срямо последното тримесечие на 2013 години. Ръстът спрямо третото тримесечие на 2014 е 0.4%.

...

Много професионални сдружения и почти всички работодателски организации, се обявиха категорично против идеята парите от УПФ, да могат да се прехвърлят в НОИ. В безпрецедент...

От 2015г. данъкът, с който ще се облагат лихвите върху влоговете отново става 10%. Този данъкът ще обхваща всички депозите( а не само срочните), с изключение на детските. Междувре...

Самото подаване на данните в регистъра ще се осъществява чрез електронните услуги на НОИ. Вторият етап от електронизирането на процеса трябва да завърши до края на 2015. Така ...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис