Счетоводни и финансови отчети

- Изготвяне на стандартни финансови отчети съгласно българското законодателство
- Месечни и тримесечни справки за управленски нужди по зададен от клиента формат
- Изготвяне на статистически отчети
- Изготвяне на консолидирани счетоводни отчети

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис