Това прогнозира Българската агенция за инвестиции(БАИ), на база на подадени заявления за сертифициране от агенцията. Тези инвестиции ще доведат и до 6000 нови работни места. И...

По данни на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., ИТ бизнесът в България е нараснал с около 300% като заети в сектора и с над 630% като ръст наприходите. Заетите в ИТ бизнесът в...

Когато органите на НАП извършват ревизия, няма да облагат с данък "уикенд", телефони, таблети и лаптопи, защото установяването на лично потребление за тези ак...

„Булгартрансгаз“ ЕАД и eustream a.s ще работят за подобряване сигурността на доставките на природен газ в региона на Централна и Югоизточна Европа и за реал...

България се е придвижила от 54-то на 50-то място по конкурентоспособност според доклад на Световния икономически форум - Давос. България се класира пред Словен...

Депозитите на физически лица със срок до 1 година вече носят доходност от едва 0.58% на годишна база. За последната година лихвите по влоговете са паднали с 0.70 процентни пункта ...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис