Данъчно планиране и данъчни консултации

- Изготвяне на индивидуална данъчна стратегия за всеки наш клиент
- Участие в данъчните ревизии на нашите клиенти и направа на необходимите регистрации свързани с данъчните закони
- Изготвяне на всички необходими документи за прилагане на СИДДО
- Регистрации на чуждестранни юридически лица по ЗДДС и чрез място на стопанска дейност

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис