Счетоводни и финансови услуги

andiel Счетоводна отчетност спрямо българските или международните счетоводни стандарти;


andielОсчетоводяване на фактури и плащания от клиенти;

Прочети повече ...

Счетоводни и финансови отчети

andielИзготвяне на стандартни финансови отчети съгласно българското законодателство;


andielМесечни и тримесечни справки за управленски нужди по зададен от клиента формат;

Прочети повече ...

Данъчно планиране и консултации

andielИзготвяне на индивидуална данъчна стратегия за всеки наш клиент;


andielУчастие в данъчните ревизии на нашите клиенти и направа на необходимите регистрации свързани с данъчните закони;

Прочети повече ...

Социално осигуряване

andielИзготвяне на ведомости за заплати, социални осигуровки и ДОД, хонорарни листа, изчисляване на възнаграждения ...

andielИзготвяне и подаване на справки и декларации свързани със социалното осигуряване;

Прочети повече ...

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис