Съчетанието между високи образователни стандарти и ниски разходи прави България привлекателно място за обучение на бъдещите британски и ирландски лекари. Да учиш медицина...

Предстоят промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които ще ускорят издаването на визи до седем дена от подаването на искане...

Тесла ще изградят зарядна станция в Пловдив, която ще бъде част от верига зарядни станции, започваща от Загреб и завършваща в Одрин. За да се случват повече технологични инве...

Анализ на германският вестник "Ди Цайт" показва, че проектът "Обединена Европа" набира нови сили. Парадоксът е, че Брекзит е консолидирал европейците и днес 70% от европейските...

Това прогнозира Българската агенция за инвестиции(БАИ), на база на подадени заявления за сертифициране от агенцията. Тези инвестиции ще доведат и до 6000 нови работни места. И...

По данни на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., ИТ бизнесът в България е нараснал с около 300% като заети в сектора и с над 630% като ръст наприходите. Заетите в ИТ бизнесът в...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис