Разширяването на бизнеса в региона е част от стратегията на Viber за увеличаване и утвърждаване на своите бизнес-операциии. На този фон дойде и новината, че Британската Национал...

Животозастрахователен пазар в България продължава да нараства, като към месец август 2015 година надхвърля 273 млн. лева. Лидер на пазара остава "Алианц България живот" с 25,9 %. На...

Разширяването на бизнеса в региона е част от стратегията на Viber за увеличаване и утвърждаване на своите бизнес-операциии. На този фон дойде и новината, че Британската Наци...

Годишният ръст на американския БВП през второто тримесечие на 2015 г. е 2.3%, срещу 1.6 на ЕС и 1.2 на Еврозоната. На годишна база българската икономика е ускорила ръста си до 2.2% през...

Вече 10% от професиите позволяват автоматизация. Прогнозата на The Boston Consulting Group е, че към 2025г. този дял ще достигне 23%. В Австралия вече работи машина, която реди по 1000 тухли на ча...

Андиел Паркър Рандал ООД получи сертификата "Коректна фирма" от Изследователски център на клиентските мнения. Проучването е представително и е финансирано по програма на Е...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис