1.Подпомагане изплащането на заплатите на служители, които биха били съкратени заради Коронавируса – до 80% от заплатата, максимум 2500 лири. Няма ограничение на вида бизнес, кой...
ЕЦБ взе следните решения:

- Допълнителни дългосрочни заеми за банките за осигуряване на незабавна ликвидност;

- Допълнителни 120 млрд. евро покупки на активи, фокус...
As of November 30, 2019 the gross premium income of the life insurance companies in Bulgaria is over BGN 452 million, and together with the income realized by the branches of the foreign companies in Bulgaria the amount already exceeds BGN 500 million. In the sector are represented 11 ...
От 1 януари 2020 година минималната заплата в България става 610 лева, което е около 312 евро. Очаква се от 2021 година минималната заплата да нарасне на 650 лева, около 332 евро....
Nine employers' and industry associations in Bulgaria, Germany, Latvia, Poland, Lithuania, Estonia, Romania, Finland and Sweden have opposed the requirement that heavy vehicles be required to return to their countries of origin after delivery of the goods, as this would harm on all sid...
На 24 и 25 октомври в Мюнхен се проведе поредната годишна среща на Паркър Рандал Интернешънъл. Беше отчетено, че Паркър Рандал Интернешънъл е получил годишнат...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис