Българската индустрия бързо се роботизира

Такива са наблюденията на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА). Водещият мотив е липсата на работна ръка, а секторите, в които това се случва с най-бързо темпо са хранително-вкусовата и металообработващата индустрия, а също така заваряването и индустриите свързани с автомобилния бранш. Въпреки че, България стартира от една ниска база, между 2020 и 2021г. се наблюдава удвояване на роботизираните решения в промишлеността.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис