България даде подкрепа за 15% глобален данък печалба

България стана част от общо 130 държави, които подкрепиха въвеждане на глобален корпоративен данък от 2023г. Инициативата беше лансирана от Г-7 и ще засегне корпорации с глобален оборот над 20 милиарда евро. Ако подобна корпорация има оборот над 1 милион евро в дадена юрисдикция ще плаща данък там, където е реализиран оборота. Компании с оборот под 20 милиарда евро ще плащат корпоративен данък както досега.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис