САЩ предлагат 15% глобален корпоративен данък

Американското министерство на финансиите предлага минималният корпоративен данък да е 15%. В момента корпоративният данък в САЩ е 21%, като се очаква да се повеши до 28%. Целта е да се демотиварат компаниите да променят местонахождението на централите си в други държави поради по-ниските данъчни ставки.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис