Стартъп виза ще доведе високотехнологични компании извън ЕС в България

Българският парламент прие да се издава стартъп виза за високотехнологични компании от страни извън ЕС, които искат да започнат бизнес у нас. Очакванията са, че в следващите 10 години с тази виза в България може да стартират бизнес над 2000 компании. Министърът на икономиката трябва да издаде наредба, която да регламентира самата процедура.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис