В края на седмицата изтича срокът за подаване на декларациите по чл 73 от ЗДДФЛ

До края на месец февруари е срокът, в който фирмите трябва да подадат декларации по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ. Едната декларация е за доходите изплатени по трудови отношения през 2020г., а другата за всички останали доходи, които фирмите са платили на физически лица през 2020г.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис