Срокът за подаване на годишни данъчни декларации на фирмите вече е до 30 юни

Фирмите в България вече ще могат да подават годишна данъчна декларация за предходната година до 30 юни. Данъчната кампания ще започва на 1 март. Авансовите вноски за корпоративния данък вече ще се подават с отделна декларация.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис