Годишната среща на Паркър Ръсел Интернешънъл се проведе онлайн

На 19 ноември се проведе поредната годишна среща на Паркър Ръсел Интернешънъл. Поради пандемията от Ковид 19 срещата се проведе онлайн. Всеки от членовете сподели какви са предижвикателствата пред бизнеса в неговата страна в условията на пандемия. Бяха приети нови членове от Грузия, Бахрейн и Катар.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис