Срокът за изготвяне на вътрешни правила по ЗИМП е удължен до 21 август 2020г.

Удължен е срокът за изготвяне на вътрешните правила по ЗМИП. Всички фирми, които са задължени да изготвят такива правила трябва да го сторят до 21 август 2020г. След изготвяне на правилата, те не следва да се изпращат в ДАНС.

Повече информация може да прочетете на https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/vprav-mitem-bul.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис