ЕЦБ отказа да намали лихвите, но одобри стимули за борбата с коронавируса

ЕЦБ взе следните решения:

- Допълнителни дългосрочни заеми за банките за осигуряване на незабавна ликвидност;

- Допълнителни 120 млрд. евро покупки на активи, фокусирани върху частния сектор.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис