Животозастраховането в България с годишен ръст от 20 процента

Животозастрахователен пазар в България продължава да нараства, като към месец август 2015 година надхвърля 273 млн. лева. Лидер на пазара остава "Алианц България живот" с 25,9 %. На второ и трето място са "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" и "Уника Живот". Изплатените обезщетения също нарастват и  в края на август надхвърлят 102,2 млн. лева. 

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис