Пенсионно осигуряване

Всеки човек има нужда от сигурност за себе си и семейството си, предвидимост за бъдещето си и добро вложение за парите си, но във финансовата джунгла Вие се нуждаете от ориентир. Ние сме професионални консултанти. Доверете ни се и прехвърлете голяма част от притесненията си на нас. Вие ще бъдете много по продуктивен, ако мислите само за работата си, където сте специалист и оставите специалистите в тази област да се погрижат за вас и семейството ви.

Свържете се с нас и ще получите професионална консултация, при това напълно безплатно.


ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
В областта на пенсионното осигуряване ние предлагаме програми на ING (Ай Ен Джи) пенсионен фонд.
Пенсионното осигуряване е основен бизнес за ING. Групата притежава пенсионни фондове в над 30 страни и управлява техните активи.

Ние ви предлагаме възможност за осигуряване в:
- ING доброволен пенсионен фонд;
- ING универсален пенсионен фонд;
- ING професионален пенсионен фонд;
Какво ви дава доброволното пенсионно осигуряване?
- Възможност да осигурите бъдещи доходи за вас или вашите близки;
- Възможност да получавате допълнителна пенсия;
- Възможност за запазване на стандарта на живот и след пенсиониране;
- Ефективен начин за спестяване с добра доходност;
- Сигурно вложение за вашите пари.

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис