Как Великобритания подпомага бизнеса по време на кризата с Коронавируса

1.Подпомагане изплащането на заплатите на служители, които биха били съкратени заради Коронавируса – до 80% от заплатата, максимум 2500 лири. Няма ограничение на вида бизнес, който може да се възползва от схемата.

2.Спира се плащането на ДДС за следващите 3 месеца до 30 юни. Дължимото ДДС ще може да се заплати без лихви до края на 2021г.Важи за всички бизнеси във Великобритания.

3.За самонаетите лица, които трябва да платят ДОД за 2019г. през 2020г., срокът се удължава до 31 януари 2021г.

4.Изплатени дни в болничен от работодатели на работници болни от коронавирус, ще им бъдат възстановявани от Здравната служба. Допустими са малки и средни бизнеси с до 250 служители.

5.Бизнеси, които са сферата на търговията на дребно, хотелиерството, ресторантьорство и развлекателния бизнес получават 12 месечна данъчна ваканция.

6.Безвъзмездни плащания за бизнеси в сферата на търговията на дребно, хотелиерството, ресторантьорство и развлечнията до 25 000 британски лири. Бизнеси с облагаема основа до 15 000 лири ще получат 10 000 лири, а тези с облагаема основа от 15 000 до 50 000 лири ще получат 25 000 лири.

7.За малки и средни предприятия, които имат прекъсване на бизнеса, заради Коронавируса и които се нуждаят от средства, Британската Бизнес Банка ще отпуска кредити до 5 милиона лири, които до 80% ще бъдат гарантирани от правителството и първата година лихвата по тези кредити също ще бъде поета от правителството.

8.За големи компания Банк ъф Инглад ще изкупува корпоративен дълг и ще осигури временна ликвидност.

9.За всички данъкоплатци, които са закъснели с данъчни плащания или може да закъснеят с такива, се препоръчва да се свържат с данъчната служба и техния случай ще бъде разгледан индивидуално.

Има подобни мерки и за служителите.

Така реагират правителствата в държави, които мислят за хората.

Още новини

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис