Към 30 ноември 2019г. брутният премиен приход на животозастрахователните компании в България е над 452 милиона лева, а заедно с прихода, който реализират клонов...
От 1 януари 2020 година минималната заплата в България става 610 лева, което е около 312 евро. Очаква се от 2021 година минималната заплата да нарасне на 650 лева, около 332 евро....
Девет работодателски и индустриални асоциации в България, Германия Латвия, Полша, Литва, Естония, Румъния, Финландия и Швеция се обявиха срещу ...
На 24 и 25 октомври в Мюнхен се проведе поредната годишна среща на Паркър Рандал Интернешънъл. Беше отчетено, че Паркър Рандал Интернешънъл е получил годишнат...
Кристалина Георгиева е новият управляващ директор на Международния валутен фонд.Георгиева е бивиш изпълнителен директор на Световната банка, заемала е множество висши пост...
Световната банка откри в края на юли център за споделени услуги в София Тех Парк. В него ще работят над 300 високотехнологични специалисти.Центърът в София ще...

Още новини

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис