Данните са за последното тримесечие на 2014 срямо последното тримесечие на 2013 години. Ръстът спрямо третото тримесечие на 2014 е 0.4%.

...

Много професионални сдружения и почти всички работодателски организации, се обявиха категорично против идеята парите от УПФ, да могат да се прехвърлят в НОИ. В безпрецедент...

От 2015г. данъкът, с който ще се облагат лихвите върху влоговете отново става 10%. Този данъкът ще обхваща всички депозите( а не само срочните), с изключение на детските. Междувре...

Самото подаване на данните в регистъра ще се осъществява чрез електронните услуги на НОИ. Вторият етап от електронизирането на процеса трябва да завърши до края на 2015. Така ...

През 2013г., стокообменът между Китай и България е достигнал 1,884 милиарда долара. Виното, минералната вода, селскостопанските и хранителните продукти са с най-голям потенциал ...

България успя да пласира успешно 10-годишни еврооблигации при много ниска доходност, малко над 3 %. Еврооблигациите са изкупени от различни по профил инвеститори от различни ...

Още новини

Контактный адрес:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис