Аутсорсинг секторът в България продължава да расте и през 2018

Над 500 са компаниите, които оперират в аутсорсинг сектора в България през 2018г. Те формират около 3% от заетите и 5% от БВП на България. При запазване на този положителен тренд се очаква до 2021 г. относителният дял на аутсорсинга в БВП на България да достигне 7,9%, а заетите в него да са над 80 000 души. Половината от компаниите имат български собственици, а от чуждестранните най-много са от Великобритания, САЩ, Германия и Холандия.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис