България на първо място по жени ИТ специалисти в ЕС

България е лидер в ЕС по жени ИТ специалисти 27.7% при средно за ЕС 16.1%. По този показател страната ни задминава големите страни членки, като Франция, при която този показател е 16.6%, Германия с 16.3% и Великобритания с 16.2%. България е на първо място при жените студентки, които учат ИТ специалности с 34.4% при средно 17.2% в ЕС.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис