От 1-ви януари 2018г. България поема председателството на Съвета на Европа

Председателството ще продължи шест месеца и ще се съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика. В рамките на шестте месеца, през които страната ни ще изпълнява този ангажимент, са предвидени 299 събития, 12 неформални заседания на Съвета на ЕС и над 20 срещи на високо ниво, както и 5 срещи с парламентарно измерение.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис