Вече и нотариусите ще могат да извършват легализация на документи от чужбина

Заверката на подписа на преводач на документи от чужбина ще се извършва от всички български нотариуси по места, а не както досега – от Министерството на външните работи (МВнР) в София. За да бъде гарантирана правната сигурност, преводачът ще се легитимира пред нотариуса с издаден от МВнР документ, удостоверяващ, че е вписан в списъка на физически лица, извършващи преводи на документи и други книжа.За услугата до момента МВнР събираше такса от 15 лв., а при нотариусите същото ще струва 6 лева.

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис