От следващата година, в България ще има фискален съвет, който ще наблюдава макроикономическите показатели и изпълнението на бюджета. Съветът се създава, поради изискване на...

Данъкът, който се начислява върху лихвите по депозите на физическите лица ще остане в сила. Това става ясно от предложенията на Финансовото министерство. В свое изявление фи...

Това се посочва в годишния доклад за конкурентноспособност на Световния икономически форум. България изпреварва няколко страни от ЕС - Гърция, Кипър, Румъния, Словения, Слов...

НСИ даже отчита дефлация за юни от 0,4 %. Средногодишната инфлация за периода юли 2012 - юни 2013 г. спрямо предходния период е 3,5%. За юни най-голямо увеличение има в сектора на ра...

Премиерът Бойко Борисов обеща, че системата СЕБРА, по която се извършват всички държавни плащания ще бъде качена в интернет. По този начин ще станат публични и всички бонуси,...

България, заедно с Колумбия, Перу, Виетнам, Турция и ЮАР са сред най-перспективните пазари за прехвърляне на бизнес особено в сферата на ИТ индустрията. Близостта до Западна ...

Още новини

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис